top of page

Příměstský tábor "Prázdninoví umělci 2023"
s tématem Putujeme do hlubin oceánu

Termíny:

I. turnus: 10. - 14. července 2023

Místo: školní družina ZŠ Pasířská 72, Jablonec n. N.

II. turnus: 17 - 21. července 2023

Místo: školní družina ZŠ Pasířská 72, Jablonec n. N.

Cena: 2 300 Kč
Náplň:
 • Sportovní činnosti

 • Výtvarné a rukodělné činnosti

 • Výlety a vycházky

 • Hry

 • Pro menší děti i zajištění odpočinku po obědě

Podmínky účasti:
 • Věk 3 - 10 let

 • Absolvování alespoň 1 roku v mateřské škole či jiném obdobném zařízení

 • Platba účastnického poplatku

 • Vyplnění on-line přihlášky (možno od 1. 3. 2023)

Pokyny k platbě
 • Zaplaťte v termínu 1. 5. - 30. 6. 2023

 • Odečtěte všechny níže uvedené slevy a konečnou částku uhraďte převodem na účet 989688379/0800, VS je rodné číslo do lomítka, do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

 • V hotovosti můžete platbu uhradit po domluvě s paní Jitkou Šťovíčkovou (mobil: 606 561 921)

 • Lze vystavit fakturu. Fakturační údaje zašlete e-mailem (prazdninovi.umelci@seznam.cz

Slevy 
 • Pro děti z MŠ a 1. tříd v Jablonci nad Nisou: 650 Kč

Pořadatel je již řadu let registrován statutárním městem Jabloncem nad Nisou jako subjekt opravňující zajišťovat volnočasové aktivity v době letních prázdnin a rodičům dětí navštěvující MŠ a ZŠ (1. třídu), jejichž zřizovatelem je statutární město Jablonec nad Nisou, na základě uzavřené smlouvy mezi oběma výše uvedenými stranami je přispíváno statutárním městem Jablonec nad Nisou 130 Kč na den na dítě (max. do výše 650 Kč) - podmínky uplatnění příspěvku.

Podmínky čerpání slevy:

· Dítě navštěvující MŠ (celý rok) nebo 1. třídu v Jablonci nad Nisou , dítě má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou

· Je nutné doložit doklad o docházce a bezdlužnosti (obdržíte u ředitele MŠ a ZŠ).

· Podpis zákonného zástupce na docházkovém listu.

· Sleva nebyla uplatněna u jiného pořadatele příměstského táboru.

 • Pro zaměstnance Preciosy: v jednání (sleva bude případně vrácena účastníkovi zpětně)

Další informace:

 

Otevření školní družiny: 7:15 - 16:00 hod.

Program: 9:00 - 15:00 hod.

Program bude vyvěšen první den tábora ve vestibulu sokolovny. Bude sestaven s ohledem na počasí. Celodenní výlet plánujeme ve středu.

Oběd: v ceně - zajišťuje Scholarest

 

S sebou: přezůvky do tělocvičny (lépe pevné obutí), svačina, podepsanou lahev, příbor, oblečení na ven, pláštěnku

Malé děti: polštářek, deku, náhradní oblečení

bottom of page