Příměstský tábor "Prázdninoví umělci 2021"

s tématem Kouzelné utržené sluchátko

Termíny:

I. turnus: 12. - 16. července 2021

Místo: školní družina ZŠ Pasířská 72, Jablonec n. N.

Kapacita naplněna

II. turnus: 19 - 23. července 2021

Místo: školní družina ZŠ Pasířská 72, Jablonec n. N.

Cena:

1 600 Kč

Pořadatel je již řadu let registrován statutárním městem Jabloncem nad Nisou jako subjekt opravňující zajišťovat volnočasové aktivity v době letních prázdnin a rodičům dětí navštěvující MŠ a ZŠ (1. třídu), jejichž zřizovatelem je statutární město Jablonec nad Nisou, na základě uzavřené smlouvy mezi oběma výše uvedenými stranami je přispíváno statutárním městem Jablonec nad Nisou 100 Kč na den na dítě (max. do výše 500 Kč) - podmínky uplatnění příspěvku - viz. níže.

Náplň:
 • Sportovní činnosti

 • Výtvarné a rukodělné činnosti

 • Výlety a vycházky

 • Hry

 • Pro menší děti i zajištění odpočinku po obědě

Podmínky účasti:
 • Věk 3 - 10 let

 • Absolvování alespoň 1 roku v mateřské škole či jiném obdobném zařízení

 • Platba účastnického poplatku

 • Vyplnění on-line přihlášky (možno od 22. 3. 2021)

Pokyny k platbě
 • Zaplaťte v termínu 2. 5. - 30. 6. 2021

 • Odečtěte všechny níže uvedené slevy a konečnou částku uhraďte převodem na účet 989688379/0800, VS je rodné číslo do lomítka, do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

 • V hotovosti můžete platbu uhradit po domluvě s paní Jitkou Šťovíčkovou (mobil: 606 561 921)

 • Lze vystavit fakturu

Slevy 
 • Zaměstnanec Preciosy: sleva v jednání (bude upřesněna)

 • Dítě navštěvující MŠ (celý rok) a ZŠ a má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou - 1. třídu v Jablonci nad Nisou: 500 Kč

 • Je nutné doložit doklad o docházce a bezdlužnosti (obdržíte u ředitele MŠ a ZŠ).

 • Podpis zákonného zástupce na docházkovém listu.

Další informace:

 

Otevření školní družiny: 7:15 - 16:00 hod.

Program: 9:00 - 15:00 hod.

Program bude vyvěšen první den tábora ve vestibulu sokolovny. Bude sestaven  s ohledem na počasí. Celodenní výlet plánujeme ve středu.

Oběd: v ceně - zajišťuje Scholarest

 

S sebou: přezůvky do tělocvičny  (lépe pevné obutí), svačina, podepsanou lahev, příbor, oblečení na ven, pláštěnku

malé děti: polštářek, deku, náhradní oblečení