Soustředění 2021
je určeno pro závodnice VP a KP - ročníky upřesníme dle kapacity tělocvičen.
16. - 20. 8. 2021

Zahájení dopoledního tréninku je v 9 hodin, liší se u jednotlivých věkových kategorií.

ZŠ pasířská 72, Jablonec nad Nisou

Poznámka

V ceně: tréninkové  prostory, oběd, pitný režim, baletní pedagog

 

Kapacita soustředění je s ohledem na poskytnuté prostory a  počet přítomných trenérek omezena.

Cena soustředění:

1 000,- Kč  dopolední trénink (včetně obědu ) s odchodem ve 13.00 hodin - ročníky 2011, 2012, 2013 a 2014

1 250,- Kč  dopolední trénink + oběd + trénink do 15.00 hodin - VP ročník 2011 (M. Bémová a N. Formánková)

1 250,- Kč  dopolední trénink od 11.00 hodin + oběd + odpolední trénink do 17.00 hodin - KP ročník 2010 - 2007

1 500,- Kč  dopolední trénink od 10.00 hod. -+ oběd + odpolední trénink do 17.30 -  VP a ženy: ročník 2010 - 2003 

 

Částku zaplaťte na účet TJ 989688379/0800 do 15. 8. 2021, popř. ve výjimečných případech uhraďte v hotovosti v den nástupu na soustředění. Do zprávy pro příjemce uveďte soustředění, VS rodné číslo do lomítka.

 

Vzhledem k personálním kapacitám a i prostorovým musí dopolední tréninky začínat postupně a malé děti, které budou na podzim soutěžit pouze v jedné sestavě, budou končit po obědě. Děkujeme za pochopení a i za respektování nastaveného harmonogramu tréninků.

 

Náplň soustředění:

- zvyšování flexibility, fyzické zdatnosti

- baletní průprava

- tvorba a nácvik společné skladby, trojic/dvojic

- tvorba vazeb do nových sestav

 

Další informace k soustředění:

NEZAPOMEŇTE - první den odevzdat:

 

 • čestné prohlášení + bezinfekčnost 

 

TESTOVÁNÍ 
Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví lze na tábor i soustředění přijmout pouze dítě, které splňuje jednu z následujících podmínek:

 

 • doloží negativní výsledek PCR testu starý max. 7 dní 

 • doloží negativní výsledek antigenního testu starý max. 72 hodin (z certifikovaného odběrového místa)

 • doloží negativní  výsledek antigenního samotestu provedeného první den při předání dítěte (samotest zajišťují i hradí zákonní zástupci závodniice sami) 

 • doloží potvrzení od lékaře o prodělané nemoci COVID 19, platí max. 180 dní

 • doloží certifikát o očkování (minimálně 14 dní po 2. dávce)

 • TESTOVÁNÍ DĚTÍ DO 6 LET NENÍ POŽADOVÁNO!!!!!

Prosíme vše odevzdat v písemné formě (možno vytisknout na www.ocko.uzis.cz), u samotestování provede záznam trenérka.

 

Nezapomeňte pevnou obuv na běhání - u školy je běžecký ovál, využijeme ho! :)

S sebou do tělocvičny:

 • oblečení do tělocvičny na trénink, ťapky

 • bílé ponožky (na balet)

 • náčiní dle potřeby

 • dostatek gumiček a sponek

 • svačinu a pití