Aktuality

Vzhledem k vysokým počtům nakažených COVID-19 žádáme zákonné zástupce členek oddílu, aby před zahájením tréninků  vyplnili aktuální čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění. Účastnice soustředění odevzdají první den soustředění, ostatní na prvním tréninku v září.

Čestné prohlášení

Dále žádáme všechny zákonné zástupce členek oddílu, aby uhradili oddílové příspěvky za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v plné výši a to do termínu 17. 8. 2020. V tomto poplatku je zahrnut pro letošní rok i poplatek za soustředění. Bez úhrady oddílových příspěvků nebude závodnici umožněna účast na soustředění.

Při neúčasti na soustředění bude na žádost zákonných zástupců poměrná částka vrácena či bude v této částce poskytnuto členkám náčiní (švihadla pro přípravky) a pro starší závodnice gymnastická závodní obuv - ťapky.

Děkujeme za pochopení.

Věříme, že podzimní sezonu zahájíme bez komplikací a výrazných omezení.

Trenérky

Letní soustředění

Letní soustředění plánujeme v termínu 17. - 21. srpna v Městské sportovní hale. Týká se závodnic VP i KP (kromě 1. kategorie KP tj. ročník 2012 a mladší).

Podrobné informace a plán soustředění naleznete v záložce soustředění.

Nezávodní družstvo

Starší děvčata přijímáme do nezávodního družstva, ze kterého vybíráme talentované dívky do závodních týmů v průběhu roku. Dívky ročník narození 2009 a starší již není možné do našeho oddílu přihlásit. Nezávodní družstvo vedou trenérky Jana Málková a Šárka Málková. 

Nová možnost prodeje použitých dresů a náčiní

Na žádost rodičů jsme založily novou stránku Prodej dresů. Máte možnost sledovat nabídky a také zaslat požadavek na zveřejnění té své. Pokyny nalezete na uvedené stránce. Tato služba je bezplatná.

Možnost zakoupení gymnastických ťapek

Ťapky značky Gare stojí 169 Kč. Oddíl bude při jejich prodeji vybírat 170 Kč, ponožkové ťapky stojí 185 Kč. Prosíme, aby rodiče předávali trenérkám přesné částky. Děkujeme za pochopení.

Základní informace  

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec nad Nisou – SPORTCENTRUM vznikla v roce 2005. TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum zaštiťuje pouze oddíl moderní gymnastiky.

 

Činnost tělocvičné jednoty podporují partneři, bez jejichž finanční pomoci by byly naše mnohé aktivity, jako například gymnastické soutěže, jenom velmi obtížně realizovatelné. Poděkovat chceme především Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Krajskému úřadu Libereckého kraj, Preciose, firmě Cikautxo a MŠMT.

Registrace:

15.12.2005 Česká obec sokolská (registrační číslo 35042031)

1.1.2006     Český svaz moderní gymnastiky (kód oddílu 05016)

1.1. 2014    zápis Městským soudem v Praze do spolkového rejstříku

(spisová značka L 28645)

 

Nejsme vlastníky žádného objektu a nemáme vlastní tréninkové prostory. Využíváme prostory Městské sportovní haly  v Jablonci nad Nisou.

 

V současné době je v naší TJ registrováno 96 členů – 86 závodnic, 10 trenérů, 9 rozhodčích a 2 funkcionář. Nové členy přijímáme v září a to ve věku 5-7 let na základě talentových zkoušek. Závodnice nejmladších kategorií začínají závodit v základním programu moderní gymnastiky a poté jsou dále podle svých pohybových předpokladů rozděleny do soutěží kombinovaného programu a volného programu. Náš oddíl se věnuje výše uvedené sportovní činnosti na úrovni výkonnostního sportu. Naše závodnice obsazují v různých kategoriích přední místa na oblastních přeborech a každoročně  se zúčastňuje řada z nich i MČR. Kromě soutěží jednotlivkyní SE na podzim věnujeme přípravě společných skladeb a dvojic a trojic.

Každoročně pořádáme tradiční soutěže Jablonecký korálek (soutěž KPMG, ZPMG) a Jabloneckou perličku (VPMG). Několikrát jsme uspořádali z pověření OK ČSMG oblastní přebory a z pověření ČSMG  mistrovství České republiky  různých úrovní a kategorií.

Již 14 let v době letních prázdnin pořádáme pro širokou veřejnost dva turnusy týdenního příměstského tábora „Prázdninoví umělci“. Konec prázdnin patří již tradičně soustředění moderních gymnastek zaměřeného na přípravu na novou závodní sezonu a utužování kolektivu.

1/1

© 2016 by Gymnastics School.

S využitím technologie WIX zpracoval Daniel Habětínek

T. J. Sokol Jablonec nad Nisou – SPORTCENTRUM

 

Pražská 159/146

466 06 Jablonec n.N.

 

IČO 750 68 222

 

E-mail: sokol.jbc.sc@seznam.cz

  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Long Shadow
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now