top of page

Aktuality

Nově nás naleznete na Facebooku

Informace k dotaci

Tělocvičná jednota Sokol Jablonec nad Nisou - Sportcentrum  v rámci poskytnuté účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Tělovýchova a sport , program č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 (číslo smlouvy OLP/1744/2023) obdržela částku 32 260 Kč.

Tato částka byla použila na pokrytí části nákladů za užívání Městské sportovní haly v Jablonci nad Nisou - tréninky v měsících únor, duben, květen, září 2023.

 

Přehled vyúčtování dotace

dotace LK            32 260 Kč (36,94 %)

spoluúčast TJ      55 060 Kč (63,06 %)

celkové náklady  87 320 Kč (100%)

www.kraj-lbc.cz

  • Facebook

Základní informace  

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec nad Nisou – SPORTCENTRUM vznikla v roce 2005. TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum zaštiťuje pouze oddíl moderní gymnastiky.

 

Činnost tělocvičné jednoty podporují partneři, bez jejichž finanční pomoci by byly naše mnohé aktivity, jako například gymnastické soutěže, jenom velmi obtížně realizovatelné. Poděkovat chceme především Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Krajskému úřadu Libereckého kraj, Preciose, firmě Cikautxo a MŠMT.

Registrace:

15.12.2005 Česká obec sokolská (registrační číslo 35042031)

1.1.2006     Český svaz moderní gymnastiky (kód oddílu 05016)

1.1. 2014    zápis Městským soudem v Praze do spolkového rejstříku

(spisová značka L 28645)

 

Nejsme vlastníky žádného objektu a nemáme vlastní tréninkové prostory. Využíváme prostory Městské sportovní haly  v Jablonci nad Nisou.

 

Nové členy přijímáme obvykle v září a to ve věku 5-7 let na základě talentových zkoušek. Závodnice nejmladších kategorií začínají závodit v základním programu moderní gymnastiky a poté jsou dále podle svých pohybových předpokladů rozděleny do soutěží kombinovaného programu a volného programu. Náš oddíl se věnuje výše uvedené sportovní činnosti na úrovni výkonnostního sportu. Naše závodnice obsazují v různých kategoriích přední místa na oblastních přeborech a každoročně  se zúčastňuje řada z nich i MČR. Kromě soutěží jednotlivkyní SE na podzim věnujeme přípravě společných skladeb a dvojic a trojic.

Každoročně pořádáme tradiční soutěže Jablonecký korálek (soutěž KPMG, ZPMG) a Jabloneckou perličku (VPMG). Několikrát jsme uspořádali z pověření OK ČSMG oblastní přebory a z pověření ČSMG  mistrovství České republiky  různých úrovní a kategorií.

Již 14 let v době letních prázdnin pořádáme pro širokou veřejnost dva turnusy týdenního příměstského tábora „Prázdninoví umělci“. Konec prázdnin patří již tradičně soustředění moderních gymnastek zaměřeného na přípravu na novou závodní sezonu a utužování kolektivu.

MSMT_logotyp_text_CMYK_cz.jpg
bottom of page