Vinohradský pohár1
Vinohradský pohár1

Sabina Šťovíčková
Sabina Šťovíčková

perla (1)
perla (1)

Vinohradský pohár1
Vinohradský pohár1

1/6

Aktuality

Aktuální informace k příměstskému táboru Prázdninoví umělci

Otevření ZŠ - zadní vchod ŠD: 7:30 - 16:00 hod. (po celou dobu pedagogický dohled).

Vstup zadním vchodem do školní družiny a školní jídelny přes sportovní areál ZŠ Pasířská. 

 

Program: 9:00 - 15:00 hod.

Program bude vyvěšen první den tábora ve vstupní chodbě do školní družiny ZŠ Pasířská. Bude sestaven  s ohledem na počasí. Celodenní výlet plánujeme ve středu.

Oběd: v ceně - zajišťuje Scholarest

 

S sebou: přezůvky do místnosti školní družiny a tělocvičny  (lépe pevné obutí), svačina, podepsanou lahev, příbor, oblečení na ven, pláštěnku, 2 roušky v igelitových sáčcích (pro případ dopravy v MHD)

malé děti: polštářek, deku, náhradní oblečení

NEZAPOMEŇTE - první den odevzdat ORIGINÁLY (neposílejte e-mailem):

 

 • čestné prohlášení + bezinfekčnost (jeden papír) 

formulář prohlášení k tisku

 • souhlas se zpracováním osobních údajů 

formulář souhlasu k tisku

 • doklad o docházce a bezdlužnosti - pouze zákonní zástupci uplatňující slevu 500,- Kč od MÚ Jablonec nad Nisou

 

 

TESTOVÁNÍ dětí na táboře
Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví lze na tábor přijmout pouze dítě, které splňuje jednu z následujících podmínek:

 

 • doloží negativní výsledek PCR testu starý max. 7 dní (možnost testování ve čtvrtek 8. 7. 2021 od 18.00 - 19.00 hodin v místě konání příměstského tábora)

 • doloží negativní výsledek antigenního testu starý max. 72 hodin (z certifikovaného odběrového místa)

 • doloží negativní  výsledek antigenního samotestu provedeného první den při předání dítěte na táboře (samotest si účastníci zajišťují i hradí sami) 

 • doloží potvrzení od lékaře o prodělané nemoci COVID 19, platí max. 180 dní

 • doloží certifikát o očkování, min. 22 dní po 1. dávce očkování

 • TESTOVÁNÍ DĚTÍ DO 6 LET NENÍ POŽADOVÁNO!!!!!

 

Testování zajištěné organizátorem tábora:

 • čtvrtek 8. 7. 2021 od 18.00 do 19.00 hodin v prostorách před školní družinou a jídelnou v ZŠ Pasířská

 • neinvazivní testy prováděné odběrem slin

https://www.youtube.com/watch?v=2mO3EY7wVys

 • půl hodiny před odběrem vzorku NEJÍST a NEPÍT

 • před testováním podepsat souhlas s nahlížením do zdravotní dokumentace dítěte (jedná se pouze o zjištění výsledku PCR testu)

 

 

V pondělí ( s některými ve čtvrtek) na viděnou. Již se na společné chvíle s dětmi velmi těšíme!!!

 

Jitka Šťovíčková a realizační tým tábora

 

Zahájení tréninků

Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Pasířská (Žižkův Vrch) v těchto dnech:

pondělí 16.00 - 18.30 hodin

úterý     15.30 - 18.30 hodin

středa   15.30 - 18.30 hodin

pátek    15.30 - 18.30 hodin

 

Konkrétní termín tréninku sdělí osobní trenérky.

Vstup do tělocvičny zadním vchodem.

S sebou na trénink je nutné donést čestné prohlášení o testování antigenním testem (ne starším 72 hodin), PCR testem (ne starším 7 dnů), prodělání covid-19 (max. 180 dní od laboratorního pozitivního výsledku PCR testu), očkování (min. 22 dnů po aplikaci 1. dávky).

Čestné prohlášení 

Možnost zakoupení gymnastických ťapek

Ťapky značky Gare stojí 169 Kč. Oddíl bude při jejich prodeji vybírat 170 Kč, ponožkové ťapky stojí 185 Kč. Prosíme, aby rodiče předávali trenérkám přesné částky. Děkujeme za pochopení.

Základní informace  

Tělocvičná Jednota Sokol Jablonec nad Nisou – SPORTCENTRUM vznikla v roce 2005. TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum zaštiťuje pouze oddíl moderní gymnastiky.

 

Činnost tělocvičné jednoty podporují partneři, bez jejichž finanční pomoci by byly naše mnohé aktivity, jako například gymnastické soutěže, jenom velmi obtížně realizovatelné. Poděkovat chceme především Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Krajskému úřadu Libereckého kraj, Preciose, firmě Cikautxo a MŠMT.

Registrace:

15.12.2005 Česká obec sokolská (registrační číslo 35042031)

1.1.2006     Český svaz moderní gymnastiky (kód oddílu 05016)

1.1. 2014    zápis Městským soudem v Praze do spolkového rejstříku

(spisová značka L 28645)

 

Nejsme vlastníky žádného objektu a nemáme vlastní tréninkové prostory. Využíváme prostory Městské sportovní haly  v Jablonci nad Nisou.

 

V současné době je v naší TJ registrováno 96 členů – 86 závodnic, 10 trenérů, 9 rozhodčích a 2 funkcionář. Nové členy přijímáme v září a to ve věku 5-7 let na základě talentových zkoušek. Závodnice nejmladších kategorií začínají závodit v základním programu moderní gymnastiky a poté jsou dále podle svých pohybových předpokladů rozděleny do soutěží kombinovaného programu a volného programu. Náš oddíl se věnuje výše uvedené sportovní činnosti na úrovni výkonnostního sportu. Naše závodnice obsazují v různých kategoriích přední místa na oblastních přeborech a každoročně  se zúčastňuje řada z nich i MČR. Kromě soutěží jednotlivkyní SE na podzim věnujeme přípravě společných skladeb a dvojic a trojic.

Každoročně pořádáme tradiční soutěže Jablonecký korálek (soutěž KPMG, ZPMG) a Jabloneckou perličku (VPMG). Několikrát jsme uspořádali z pověření OK ČSMG oblastní přebory a z pověření ČSMG  mistrovství České republiky  různých úrovní a kategorií.

Již 14 let v době letních prázdnin pořádáme pro širokou veřejnost dva turnusy týdenního příměstského tábora „Prázdninoví umělci“. Konec prázdnin patří již tradičně soustředění moderních gymnastek zaměřeného na přípravu na novou závodní sezonu a utužování kolektivu.

MSMT_logotyp_text_CMYK_cz.jpg
skupinka.jpg
IMG-20200913-WA0003.jpg
DBC92ED8-5BAC-4E6D-9A1D-18B466A3A259.jpeg
received_1213964158769156
13254126_1162713300445622_59324009981304
received_464497664164877
1/1