top of page

 

Platba  členských a oddílových příspěvků

 

  • platbu provádějte pololetně, popřípadě měsíčně (platby jsou rozpočítány do 12 měsíců pro zachování trvalého příkazu, připočítán poplatek za příchozí platbu).

 

  • termíny plateb: 

  • I.pololetí šk. roku (září – leden) plaťte do konce října

  • II.pololetí šk. roku (únor-červen) plaťte do konce února

 

  • platbu provádějte převodem na účet: 989688379/0800 VS rok narození dítěte, do poznámky jméno a příjmení dítěte 

 

  • výši platby najdete v tabulce dle počtu odtrénovaných hodin v týdnu

 

  • z oddílových příspěvků jsou hrazeny: registrační poplatky ČOS, ČSMG  tréninkové prostory v městské sportovní hale, startovné a cestovné (plné obsazení auta zavodnicemi, trenérkami a rozhodčími) na mistrovských a dle možností oddílu popř. i nemistrovských soutěžích, vybavení společných skladeb, vybavení oddílu – koberce, aparatura, PC, tiskárna, ostatní potřeby a služby potřebné k chodu oddílu (poštovné, kopírování apod.)

K uvedeným termínům proběhne kontrola plateb. V případě nezaplacení nebude závodnici umožněn vstup do tělocvičny a nebude nominována na soutěže. Děkujeme za pochopení.

Rozpis oddílových příspěvků

Přípravka 1500 Kč za pololetí.

Kombinovaný program 3300 Kč za pololetí.

Volný program - platba dle počtu tréninkových hodin.

počet hodin     pololetní platba        měsíční platba

1 hodina         1500 Kč                     nelze

2 hodiny          2100 Kč                    356 Kč

3 hodiny          2700 Kč                    456 Kč

4 hodiny          3300 Kč                    556 Kč

5 hodin            3700 Kč                    623 Kč

6 hodin            4100 Kč                    689 Kč

7 hodin            4500 Kč                    756 Kč                   

Členské a oddílové příspěvky
bottom of page