top of page

Dříve, než přistoupíte k vyplnění přihlášky, přečtěte si, prosím, následující poučení, s kterým vyjadřujete vědomý souhlas tím, že přihlášku vyplníte a odešlete.

 

Zavazuji se řádně plnit povinnosti člena TJ., dodržovat stanovy ČOS a absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky umožňující vykonávat sportovní činnost. Souhlasím s tím, aby pro potřeby spolkové evidence, pojištění a výkaznictví ČOS, jejich organizačních jednotek a ČSMG jim byla poskytnuta moje osobní data - JMÉNO, PŘÍJMENÍ, RODNÉ ČÍSLO, TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

Souhlasím se zveřejňováním fotografií své dcery na webových stránkách TJ Sokol Jablonec nad Nisou - SPORTCENTRUM.

bottom of page