top of page
Raznice
24,4 mm, 28 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 72 mm

Základem každé ražby je matrice neboli raznice, také se říká razidlo. Dopadem razidla na kov dochází k vytvarování kovu podle kresby vyryté na razidlu. Spodní, nepohyblivá část, na kterou se umisťuje kovový střižek, se jmenuje razník.

 

Výroba raznice se neobejde bez řemeslné zručnosti a zkušenosti tzv. rytce, který podle nakreslené předlohy vyhotoví model z hlíny, z kterého vyhotoví sádrový odlitek a následně dentakrylový odlitek, z nehož již rytec přenáší ve správném poměru požadované tvary na razidlo. Většinou lze sádrový model vynechat, hotový námět se přenese na plastovou šablonu a teprve potom na razidlo.

 

Rytecká fréza je upevněná v tzv. pantografu, který zajistí správný poměr přenesených čar. Část raznice se dopracovává ručně ztv. doklepáním. Potom je nutné raznici zakalit a vyleštit. Raznice je připravená k práci.

 

Dá se říci, že dobře zakalená raznice ze správného materiálu zvládne až 10 tisíce ks výlisků. Cena razidla se pohybuje od 1 000 Kč do 10 000 Kč. Záleží na průměru a složitosti rytecké práce. Nejběžnějším průměrem využívaným v praxi je 30 mm. 

bottom of page