PROGRAM
KANDIDÁTI

Připravujeme aktuální informace 

Dnešní doba přináší spoustu nových výzev.

 

Je dobré si povídat o věcech, které nás ve městě, regionu a kraji netěší, ale ještě lepší je udělat něco proto, aby se nám v Libereckém kraji  příjemně žilo. A my to chceme ve spolupráci s Vámi realizovat.

 

Hlavním cílem našeho seskupení BUDOUCNOST PRO LIBERECKÝ KRAJ je vytvořit z našeho kraje místo, kde budeme rádi žít a cítit se jako doma a kde začneme pozitivně vnímat jeho přirozené krásy a vůně. 

Náš program se zaměřuje na řešení citlivých otázek fungování krajského úřadu pro občany celého kraje, snaží se odpovědět na problémy sužující naše obyvatele. To vše při řádném nakládání se svěřenými prostředky a s ohledem na nové výzvy, které před nás okolní svět staví.

 

Máme ve svých řadách zkušené odborníky nejen z komunální sféry ale i z reálného života. Naši kandidáti ve svých kariérách již něco dokázali, jsou to silné a nezávislé osobnosti. Nemají zapotřebí hlásat prázdná hesla o mýcení korupce nebo o řízení veřejných prostředků jako firmy. Respektují tradice, ale umějí hledět dopředu. Nabízejí své služby veřejnosti, protože sdílejí stejné hodnoty.

 

Budoucnost  pro Liberecký kraj nemusí být pouze vizí, ale může se stát skutečností.

 

Pojďme ji společně s Vámi tvořit!

 

VĚŘÍME VE VAŠI PŘÍZEŇ A DĚKUJEME!